saglik1

ÜRETİM İZNİ KRİTERLERİ

KIF ‘in öngördüğü kriterleri yerine getiren köpeklere üretim izni verilir.

Ülkemizde sağlıklı, kendine ve sahibine faydalı, ırkının özelliklerine sahip ve ırkının gereği yapması gereken işleri yapabilen köpeklerin üretilmesini mümkün kılmak için Köpek Irkları ve Köpek Bilimleri Federasyonun koymuş olduğu üretim izni kriterleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

1-KIF soy kütüğüne kayıtlı olmalıdırlar,
2-FCI Hakemi tarafından bir ırk standartları değerlendirme organizasyonunda pozitif not (iyi, çok iyi, veya mükemmel) almış olmak ve Soy Kütüğü belgelerinin ilgili bölümüne FCI Hakemi tarafından kendi kaşesi ve imzası ile birlikte “DAMIZLIKTIR” ibaresi konmuş olmak,
3- Birinci yaşlarını bitiren köpeklerin OFA kalça röntgeni değerlendirme ölçümlerinde tarif edilen teknikler ile röntgen çekme yetki sertifikası almış bir veteriner tarafından çekilip değerlendirmesi yapılmış ve hazırlanan rapora göre kalça eklemlerinin vasat üzerinde iyi durumda olduğu belgelenmiş olması,
4- Federasyona üye ırk derneği varsa bu derneğin belirleyeceği ve web sitesinde ilan edeceği ilave şartları yerine getiriyor olmak,
5- Erkek köpekler için en erken 18 ay,dişi köpekler için en erken 15 ay yaş sınırını tamamlamak,
6- Bir dişi köpekten en sık 12 ayda bir yavru alınabilir,
7- Erkek köpek aynı sene içinde en çok 6 (altı) eşleme yapabilir,*
8- Üretilen yavruların tanınmasını ve üreticilerin federasyona kaydını kolaylaşırmak için ‘’üretici ünvanı’’ kullanılması,
9- Erkek köpekler için çiftleşme yaş sınırı 8 (sekiz) dişiler için 7 (yedi) dir.

* Kronolojik olarak 6. çiftleşmeden sonrakilerden doğacak yavrulara Soy Kütük Belgesi düzenlenmez.Bu kural bazı özel durumlarda KIF yada üyesi Irk derneği Yönetim Kurulunun alacağı özel karar ile uygulanmayabilir.

Sahipleri KIF Soy Kütüğüne kayıtlı köpeklerini üretmeye karar verdiklerinde,

  1. Çiftleştirmeden önce KIF’dan tedarik edebilecekleri 4 nüsha “çiftleşme antlaşması” imzalayacaklar,birer nüshası kendilerinde kalacak,birer nüshasını KIF ve derneğimize ulaştıracaklar,taraflar mutlaka karşılıklı sorumluluk ve yükümlülüklerini bu anlaşmada belirtecekler,Taraflardan birinin köpeği B sınıfı Soy Kütük Belgesine sahip ise diğer köpek sahibine bunu bildirmeli ve o da bunu kabul ettiğini “Köpek çiftleşme Antlaşması” na yazacağı bir notla ifade etmelidir.
  2. Doğumun hemen ardından KIF kontrol görevlisini haberdar edip doğumu takip eden birinci ve sekizinci haftalar içinde birer adet “Doğum Teyid Formu” hazırlatmak ve bunları KIF ‘na ve derneğimize iletilmesini sağlamak,bu iş için varsa ödenmesi gerekli ücretleri ödemek,(dişi köpek sahibinin görevi)
  3. Üreticinin eşleşmeler ve/veya yavruların o eşleşmeye ait olmaması yönündeki yanlış beyanlarının anlaşılması halinde bu durum genetik testlerle araştırılacak, beyanın aksi bir durumla karşılasılması halinde üreticinin izni iptal edilecek ve olaya karıştırılan köpeklere bir daha üretim izni verilmeyecektir.Üreticiler, sahip oldukları ırkın standartlarını korumak ve geliştirmek ile mükelleftirler.(Anlaşmazlıklar halinde FCI üretim regülasyonları geçerli olacaktır)

 

Bu şartları taşımayan köpekler KIF kayıtlı olsalar bile sahipleri tarafından üretildikleri taktirde bunlardan doğacak yavrulara Soy Kütüğü Belgesi üzenlemeyecektir.